Repertoár

Repertoár hudobnej skupiny PROMO tvoria predovšetkým ľudové piesne zo Spišsko - šarišského regiónu, kde sú obsiahnuté spišské, rusínske, goraľské a šarišské piesne.

Repertoár moderných piesní tvoria staršie, novšie, ale i súčasne populárne piesne od 70. rokoch až po súčastnosť.

 

Nezabúdame však ani na milovníkov piesní nášho etnika, ktorí si tiež prídu na svoje a určite sa dobre zabavia :-)